[Marxism] Denmark: Right lose, Red-Green Alliance triples vote

Joonas Laine jjonas at nic.fi
Sun Sep 18 07:09:10 MDT 2011


On 09/18/2011 12:22 PM, Stuart Munckton wrote:
> ======================================================================
> Rule #1: YOU MUST clip all extraneous text when replying to a message.
> ======================================================================
> Dick Nichols
> 
> The Social Democrats have won office -- and installed Denmark's first women
> prime minister -- not so much because of their own performance. Rather it
> was because of the collapse of support for the country's most right-wing
> parties, including the overtly racist Danish People's Party (DPP), and the
> big increase in support for the Social Liberals and the Red-Green Alliance.
> 
> The Social Liberals are the most conservative of the four left of centre
> parties and the Red-Green Alliance the most radical.

The Red-Green Alliance (Enhedslisten), which got 6,7 % overall (in the
Greater Copenhagen area they got 16,6 %) indeed have a pretty radical
programme. They call for the replacement of capitalism and markets with
a demand-driven planned economy controlled by workplace democracy in
cooperation with the rest of society, including direct democracy.

Den socialistiske revolution erstatter kapitalismen med en demokratisk
planlagt og kontrolleret behovsstyret økonomi. Produktionsmidlerne vil
blive overtaget af arbejderne på de forskellige virksomheder og vil
blive drevet og videreudviklet på basis af et arbejdspladsdemokrati i
samspil med de politiske organer, der fastlægger de økonomiske mål og
rammer. Arbejderråd, beboerråd og brugerråd er sammen med
interesseorganisationer og græsrodsbevægelser vigtige dele af det
socialistiske demokrati, hvor deltagelsen i beslutningerne kan ske med
forskellig udgangspunkter. Åbenhed og gennemsigtighed i de politiske
beslutninger og de økonomiske forhold er hånd i hånd med det direkte
demokrati vigtige midler til at sikre, at alle bliver aktive deltagere i
styringen af samfundet og ikke blot tilskuere på sidelinjen.
http://enhedslisten.dk/enhedslistens-principprogram-0

-- 
jjonas @ nic.fi
More information about the Marxism mailing list